Ближайшие конференции по темам

ФилософияФилософия - К-09.20.22

СоциологияСоциология - К-09.10.22

ИскусствоведениеИскусствоведение - К-09.20.22

ИсторияИстория - К-09.20.22

КультурологияКультурология - К-09.20.22

МедицинаМедицина - К-10.05.22

ПедагогикаПедагогика - К-09.10.22

ПолитологияПолитология - К-10.05.22

ПравоПраво - К-09.15.22

ПсихологияПсихология - К-09.10.22

ТехникаТехника - К-10.05.22

ФилологияФилология - К-09.20.22

ЭкономикаЭкономика - К-09.10.22

ИнформатикаИнформатика - К-10.05.22

ЭкологияЭкология - К-10.05.22

РелигиоведениеРелигиоведение - К-09.20.22


Ближайший журнал
Ближайший Научный журнал
Paradigmata poznání. - 2022. - № 3

Научный мультидисциплинарный журнал

PP-3-22

русскийрусский, английскийанглийский, чешскийчешский

21-20.07.2022

Идёт приём материалов

Информатика Искусствоведение История Культурология Медицина Педагогика Политология Право Психология Религиоведение Социология Техника Филология Философия Экология Экономика


Литературный журнал Четверговая соль
Литературный журнал "Четверговая соль"

Каталог статей из сборников научных конференций и научных журналов- Сценічні практики ХХІ століття: «обрис і мова» сучасної соціокультурної дійсності

Сценічні практики ХХІ століття: «обрис і мова» сучасної соціокультурної дійсності

С. М. Шумакова,  кандидат мистецтвознавства, доцент,

Харківська державна академія культури,

Харків, Україна

 

ХХІ століття затверджує сценічні практики, що відбивають сучасну соціокультурну дійсність, сміливо маніфестують «абсолютну присутність» й шукають експериментальні форми виразності, стало входять в історію світового сценічного мистецтва й можуть навіть видаватися віддаленим від театру, проте тільки на перший погляд. Ці явища порівняно юні, але водночас складні та багатогранні, як сам театр. Їх історія налічує лише десятки років (порівняно з численними сторіччями театру як такого), але за відносно короткий час вони, перебуваючи у неперервному еволюційному процесі, формують очевидні тенденції трансформаційних змін новітнього сценічного мистецтва, які до останнього часу не є достатньо дослідженими, інколи залишаючись поза дослідницькими пошуками. Попри «розпилення» сучасних сценічних форм, безсумнівно, актуальним є їх синтезуюче теоретичне вивчення у всій повноті аспектів, адже навіть лише доторкнувшись до історії сьогоднішнього сценічного мистецтва можна зрозуміти, що в мистецькому житті варіації сучасних практик, новацій і творчих пошуків, займають місце, набагато важливіше, ніж прийнято іноді вважати.

Мета вивчення сучасних сценічних практик, які всебічно відображають соціокультурний контекст, не в тому, щоб сперечатися з пануючими оцінками театральної критики, але в тому, щоб реконструювати їх історію, визначити місце в культурному житті, зрозуміти сенс сучасних мистецьких пошуків та експериментів, що постають перед нами у всій силі своєї неоднозначності.

Тож обрана тема виключно актуальна в теоретичному та практичному плані, бо відбиває необхідність введення в науковий обіг маловідомих фактів, сторінок історії, що вимагають різнобічного вивчення, окреслюючи проблематику малодослідженого «обрису й мови» сучасних сценічних форм.

За останній час, буквально на наших очах відбулася зміна системи цінностей, життєвих пріоритетів і цілей. Сьогоднішня ситуація призводить до того, що нівелюється сама суть духовної культури, її інтелектуальних і естетичних властивостей, що, вочевидь, помітно й в сценічному мистецтві у світлі запитів часу. Сценічне мистецтво перманентно зазнає трансформацію в сенсі художньої цінності. В силу чого сьогодні сценічні практики все частіше стають місцем експерименту заради експерименту, трибуною для художників-режисерів, які на догоду видовищності не замислюються про сенси, змісти та впливи на глядача. Проблемність ситуації посилюється тим, що постійний пошук інновацій, новітніх засобів і способів вираження, спроби відзначитися в переосмисленні класики і тим самим увійти у світове театральне співтовариство – все це часто веде до псевдодуховної творчості.

Сценічні практики ХХІ століття – жорсткі, експериментальні, новаторські. На наш погляд, в основі цього – філософський підтекст тенденцій нині пануючої культури постпостмодернізму з її зниклою вимогою категоричної новизни, запозиченістю, стиранням всіх кордонів, «еклектичною плюралістичністю», принципово іронічним відношенням і переоцінкою всього, духовною аморфністю, безладдям, незавершеністю, ідеєю «смерті Автора», тенденцією «висміювання сакрального» заради «визволення від гноблення мораллю».

Таким чином, сценічні практики бажано поглиблено переосмислювати й робити висновки з того, що останнім часом спостерігається актуалізація принципу, який став нині модним: сучасність «як вона є». Зрозумілим є бажання художників-режисерів занурити глядача фактично в побутові реалії й підкреслити суперечність минулим естетико-моральним традиціям, акцентувати наскільки сильно, власне, змінились духовні цінності сьогодення. Але за фактом виходить інший ефект: глядач, якому демонструють його ж повсякденну реальність, полишаючи «зустріч з мистецтвом», за інерцією продовжує відчувати себе в тій же самій, абсолютно звичній реальності, не роблячи певних висновків, оскільки «мистецтво» не надає нового змісту – навіть нерідко знижує планку орієнтирів.

Полный архив сборников научных конференций и журналов.

Уважаемые авторы! Кроме избранных статей в разделе "Избранные публикации" Вы можете ознакомиться с полным архивом публикаций в формате PDF за предыдущие годы.

Перейти к архиву

Издательские услуги

Научно-издательский центр «Социосфера» приглашает к сотрудничеству всех желающих подготовить и издать книги и брошюры любого вида

Издать книгу

Издательские услуги

СРОЧНОЕ ИЗДАНИЕ МОНОГРАФИЙ И ДРУГИХ КНИГ ОТ 1 ЭКЗЕМПЛЯРА

Расcчитать примерную стоимость

Издательские услуги

Издать книгу - несложно!

Издать книгу в Чехии