Каталог статей из сборников научных конференций и научных журналов- Paradigmata poznání. - 2018. - № 4

The Skripal case: was it a provocation or an attempt to avoid the “Responsibility”?

PP-4-18
Научный мультидисциплинарный журнал
Paradigmata poznání. - 2018. - № 4
01.08-31.10.2018
31.05.2021

M. Schulz, Senior Researcher,

University of Cologne,

Cologne, Germany

 

The aggravation of contradictions between Russia and Western countries rise recently an acute question concerning possible further escalation of tension, for the political interrelations of Moscow and Western countries go beyond the critical point more and more.

One of the main reasons of the aggravation of geopolitical tension between Russia and the West became the so-called “poisoning” of the former Russian spy Sergey Skripal and his daughter Yulia in Salisbury, as well as the consequences of this action, i.e. the deterioration of relations between Russia and Great Britain, and other Western countries.

Administration of W. B. Clinton and republican majority in congress

PP-4-18
Научный мультидисциплинарный журнал
Paradigmata poznání. - 2018. - № 4
01.08-31.10.2018
31.05.2021

A. A. Razakov, senior teacher,

ORDIC 0000-0002-2030-9625,

e-mail: adburasil@bk.ru,

National University of Uzbekistan,

Tashkent, Uzbekistan

 

One of the main differences between the US Congress and European parliaments, the classic example of which is English, is the organization of the party system. The specificity of the American parliamentary party system is determined by the fact that the two main organizations exist on their own, while the struggle on various issues unfolds between groups, political alliances, coalitions that often depend little on the party membership of their participants. In practice, this means that two coalitions of the same party can play the role of political opponents, for example, the liberal coalition and the southern wing of the democratic faction.

Мемориальные памятные сооружения аранской архитектурной школы

PP-4-18
Научный мультидисциплинарный журнал
Paradigmata poznání. - 2018. - № 4
01.08-31.10.2018
31.05.2021

Н. А. Ахундова Доктор Философии по искусствоведению, доцент,

E-mail: axundi_nigar@mail.ru,

Азербайджанская государственная академия художеств,

г. Баку, Азербайджан

 

Архитектурная школа Аррана была одной из первых среди школ в Азербайджане. В то время, когда Азербайджан был частью Арабского халифата, Барда уже был известным городом. О том, что на её территории были возведены выдающиеся памятники архитектуры говорят многие источники. Как было сказано выше в результате сочетания типологических особенностей ислама и архитектурных традиций сформировалась архитектура Азербайджана средних веков. Одним словом, Барда была этапом, в котором азербайджанская архитектура развивалась в новом направлении под влиянием ислама. Архитектурное направление, появившееся в Барде, начинается в процессе образования независимых феодальных государств и укрепления местных традиций в стране. Именно в этих условиях сформировалась Арранская архитектурная школа. Строительная техника, традиции градостроительства в Барде, несомненно продолжились в Гяндже. Широкое строительство начатое в Х веке в Гяндже Шаддадитами, превращает этот город в выдающийся архитектурный центр Азербайджана. Стилевые особенности зарождённые ещё в Барде, более чётко сформировались в Гяндже.

Blízký východ: nežádoucí následky necitlivé globalizace

PP-4-18
Научный мультидисциплинарный журнал
Paradigmata poznání. - 2018. - № 4
01.08-31.10.2018
31.05.2021

Karol R. Sorby, prof. PhDr. DrSc.

e-mail: karol.sorby@euba.sk,

Ekonomickej univerzity v Bratislave,

Bratislava, Slovensko

 

Studie byla vypracovaná v rámci grantového projektu VEGA, č. 2/0028/18.

 

Posledních několik let se zejména arabským světem žene obrovská vlna chaosu, která proniká všemi oblastmi života a převrací dlouholeté představy, v nichž koncepce a praxe se smíchaly, aby vyvolaly aktivitu a diskusi o tom, co je destruktivní a co je konstruktivně. To se odehrálo způsobem, který vynesl všechny frakce do zápasu v naději, že zvítězí, hnané touhou využít tuto historickou příležitost, která se již nemusí objevit, alespoň ne v dohledné budoucnosti. A tak to, jak vidíme, je typ mnohostrannosti kolapsu a neúspěchu politiky uskutečňované v regionu posledních čtyřicet let. Arabové se poprvé chopili iniciativy, aby vystoupili v globální aréně, což zaregistroval celý svět, a dali najevo, že odmítají zůstat na straně příjemce příkazů a plnit požadavky, ať přijdou z kterékoliv strany. Současné globální hnutí a jeho doprovodné kampaně za svobodu, demokracii a svržení totalitních, zkorumpovaných diktátorských režimů, je pouze jednou stránkou globalizace, v níž události ukazují, že jsou vedeny jednou ústřední tendencí - skrytými i otevřenými stránkami, které se projevují v pokusech převést jejich dynamiku přes různé úrovně do násilného zrodu arabsko-islámského revolučního hnutí.

Filosofie v kontextu dějin politického myšlení

PP-4-18
Научный мультидисциплинарный журнал
Paradigmata poznání. - 2018. - № 4
01.08-31.10.2018
31.05.2021

M. Sapík  Ph.Dr., docent, prorektor pro vědy a výzkum,

e-mail: sapik@vspsv.cz,

Academia Rerum Civilium –

Vysoká škola politických a sociálních věd,

Kutná Hora, Česká republika

 

V současné době se mj. také mluví o globalizující se společnosti, která je ovlivněna informacemi, spotřebou a zvýšeným zájmem o moderní technologie. Už málokdo se dnes obejde v pracovním nebo osobním životě bez různých technických a technologických prostředků. Do jisté míry se jedná o usnadnění a zlepšení našich možností a způsobu komunikace.

Полный архив сборников научных конференций и журналов.

Уважаемые авторы! Кроме избранных статей в разделе "Избранные публикации" Вы можете ознакомиться с полным архивом публикаций в формате PDF за предыдущие годы.

Перейти к архиву

Издательские услуги

Научно-издательский центр «Социосфера» приглашает к сотрудничеству всех желающих подготовить и издать книги и брошюры любого вида

Издать книгу

Издательские услуги

СРОЧНОЕ ИЗДАНИЕ МОНОГРАФИЙ И ДРУГИХ КНИГ ОТ 1 ЭКЗЕМПЛЯРА

Расcчитать примерную стоимость

Издательские услуги

Издать книгу - несложно!

Издать книгу в Чехии