Ближайшие конференции по темам

ФилософияФилософия - К-09.20.22

СоциологияСоциология - К-09.10.22

ИскусствоведениеИскусствоведение - К-09.20.22

ИсторияИстория - К-09.20.22

КультурологияКультурология - К-09.20.22

МедицинаМедицина - К-10.05.22

ПедагогикаПедагогика - К-09.10.22

ПолитологияПолитология - К-10.05.22

ПравоПраво - К-09.15.22

ПсихологияПсихология - К-09.10.22

ТехникаТехника - К-10.05.22

ФилологияФилология - К-09.20.22

ЭкономикаЭкономика - К-09.10.22

ИнформатикаИнформатика - К-10.05.22

ЭкологияЭкология - К-10.05.22

РелигиоведениеРелигиоведение - К-09.20.22


Ближайший журнал
Ближайший Научный журнал
Paradigmata poznání. - 2022. - № 3

Научный мультидисциплинарный журнал

PP-3-22

русскийрусский, английскийанглийский, чешскийчешский

21-20.07.2022

Идёт приём материалов

Информатика Искусствоведение История Культурология Медицина Педагогика Политология Право Психология Религиоведение Социология Техника Филология Философия Экология Экономика


Литературный журнал Четверговая соль
Литературный журнал "Четверговая соль"

Каталог статей из сборников научных конференций и научных журналов- Speciální programy a akce pro podporu irského jazyka

К-01.25.21
X международная научно-практическая конференция
Региональные социогуманитарные исследования: история и современность
25.01-26.01.2021

Speciální programy a akce pro podporu irského jazyka

A. S. Konograi,  navazující magisterské 

Metropolitní Univerzita Praha,

Katedra Anglofonních studií,

Praha, Česká republica

 

V každém státě a v jakékoli zemi je lidská komunikační činnost uvnitř společnosti jedním z hlavních rysů šíření kultury. Lidská komunikační činnost zahrnuje řečovou aktivitu a všechny tyto pojmy jsou založeny na jazyce. Irská Republika je považována za národ a národní stát, vzhledem k tomu, že Velká Británie je jediný národ v širším slova smyslu skládající se z alespoň čtyř národů v etymologickém smyslu: Angličane, Severní Irové, Skotové, a Velšane. Jako pro národ a národní stát otázka oživení národního jazyka je relevantní pro Irskou republiku.

Rok 2019 byl Valným shromážděním OSN vyhlášen Mezinárodním rokem domorodých jazyků s cílem zvýšit globální pozornost na kritická rizika konfrontace domorodých jazyků a její význam pro udržitelný rozvoj, usmíření”[2]. Jazyková politika Irské republiky je v současné době charakterizována intenzivními procesy oživení a rozvoje národního jazyka. V roce 1973 se Irsko připojilo k Evropské unii, která podporuje šíření mnohojazyčnosti mezi obyvateli zúčastněných zemí. To je nezbytné nejen zajistit vzájemné porozumění, ale také rozvíjet tolerantní a uctivý postoj k lingvistické a kulturní rozmanitosti v EU.

Nejdůležitějším krokem k oživení a udržování irského jazyka byl zákon o úředních jazycích podepsaný v roce 2003, kterýustanovuje poskytování veřejných služeb v irském jazyce. Kancelář Coimisinéir Teanga byla vytvořena pro kontrolu poskytování veřejnosti služby v irském jazyce a zajištění kvality veřejných služeb v irském jazyce [3].

Programy podpory irského jazyka poskytují finanční podporu organizacím, které podporují rozvoj irského jazyka. Finanční prostředky jsou přiděleny na výstavbu a organizaci irských jazykových center.

V prosinci 2010 byla přijata dvacetiletá strategie pro irský jazyk 2010–2030, jež poskytuje podporu všem organizacím propagujícím irštinu jako hlavní jazyk rodiny a komunikace v Gaeltachtu. Jedním z hlavních rysů strategie je pokus o vytvoření jazykového plánu společně s Údarás na Gaeltachta a Foras na Gaeilge [1].

Snahou dvacetileté strategie pro irský jazyk je zvýšit počet lidí kteří mluví irsky o 2 miliony do roku 2030. Rovněž se vyvíjejí opatření k poskytování veřejných služeb v irském jazyce a k používání irského jazyka v masmédiích, zejména v televizi, rozhlase a tištěných publikacích.

V roce 2018 byl vytvořen pětiletý akční plán 2018–2022, jehož cílem je implementovat dvacetiletou strategii pro irský jazyk. Plán odráží potřebu úzké spolupráce mezi vládou, odbory a společenstvím na zachování a rozvoj irského jazyka. Ve Dvacetileté strategii pro irský jazyk existuje devět hlavních směrů oživení činnosti: Vzdělávání, Gaeltacht, Jazyk – převodovka rodiny – rané intervence, Správa, Služby a společenství, Média a technologie, Slovníky, Legislativa a Stav hospodářského života, průřezových Iniciativ [1].

Irsko je řádným členem sítě na podporu jazykové rozmanitosti (NPLD). Jedná se o evropském systému speciální jazykové politiky, který spolupracuje s firmou Foras na Gaeilge na projektu popularizace irského jazyka [4].

Síť na podporu jazykové rozmanitosti na evropské úrovni podporuje rozvoj jazyků, chrání méně používané evropské jazyky. Otázka jazykové rovnosti těchto jazyků je odhalena tímto systémem na evropské a mezinárodní úrovni. Můžeme konstatovat, že stát plně podporuje obnovu irského jazyka a vytváří potřebný právní rámec, poskytuje organizační a finanční podporu pro všechny zúčastněné v procesu oživení jazyka.

Bibliografie

  1. „Akční plán. 20letá strategie pro irský jazyk 2010–2030“, Heritage and the Gaeltacht, vydané ministerstvem kultury, 2018, https://www.chg.gov.ie/app/uploads/2019 / 04 /action-plan-1-2018-2022-1.pdf, (zpřístupněno 5. října 2020).
  2. „Budování míru v myslích mužů a žen. Oficiální zahajovací akce Mezinárodního roku domorodých jazyků 2019“, UNESCO, https://en.unesco.org/events/official-launch-event-2019-international- year-indigenous-languages, (zpřístupněno 5. října 2020).
  3. „Official Languages Act 2003“, GUIDEBOOK, https://www.chg.gov.ie/app/uploads/2015/07/Guidebook-Oifig-an-Choimisineara-Teanga-Version4.pdf, (přístup k 15. říjnu, 2020).
  4. „Zdroje o jazykové rozmanitosti v Evropě“, Síť na podporu jazykové rozmanitosti (NPLD), https://www.npld.eu/resources-on-linguistic-diversity-in-europe (přístup k 9. říjnu 2020).
Полный архив сборников научных конференций и журналов.

Уважаемые авторы! Кроме избранных статей в разделе "Избранные публикации" Вы можете ознакомиться с полным архивом публикаций в формате PDF за предыдущие годы.

Перейти к архиву

Издательские услуги

Научно-издательский центр «Социосфера» приглашает к сотрудничеству всех желающих подготовить и издать книги и брошюры любого вида

Издать книгу

Издательские услуги

СРОЧНОЕ ИЗДАНИЕ МОНОГРАФИЙ И ДРУГИХ КНИГ ОТ 1 ЭКЗЕМПЛЯРА

Расcчитать примерную стоимость

Издательские услуги

Издать книгу - несложно!

Издать книгу в Чехии