Каталог статей из сборников научных конференций и научных журналов- Speciální programy a akce pro podporu irského jazyka

К-01.25.21
X международная научно-практическая конференция
Региональные социогуманитарные исследования: история и современность
25.01-26.01.2021

Speciální programy a akce pro podporu irského jazyka

A. S. Konograi,  navazující magisterské 

Metropolitní Univerzita Praha,

Katedra Anglofonních studií,

Praha, Česká republica

 

V každém státě a v jakékoli zemi je lidská komunikační činnost uvnitř společnosti jedním z hlavních rysů šíření kultury. Lidská komunikační činnost zahrnuje řečovou aktivitu a všechny tyto pojmy jsou založeny na jazyce. Irská Republika je považována za národ a národní stát, vzhledem k tomu, že Velká Británie je jediný národ v širším slova smyslu skládající se z alespoň čtyř národů v etymologickém smyslu: Angličane, Severní Irové, Skotové, a Velšane. Jako pro národ a národní stát otázka oživení národního jazyka je relevantní pro Irskou republiku.

Rok 2019 byl Valným shromážděním OSN vyhlášen Mezinárodním rokem domorodých jazyků s cílem zvýšit globální pozornost na kritická rizika konfrontace domorodých jazyků a její význam pro udržitelný rozvoj, usmíření”[2]. Jazyková politika Irské republiky je v současné době charakterizována intenzivními procesy oživení a rozvoje národního jazyka. V roce 1973 se Irsko připojilo k Evropské unii, která podporuje šíření mnohojazyčnosti mezi obyvateli zúčastněných zemí. To je nezbytné nejen zajistit vzájemné porozumění, ale také rozvíjet tolerantní a uctivý postoj k lingvistické a kulturní rozmanitosti v EU.

Nejdůležitějším krokem k oživení a udržování irského jazyka byl zákon o úředních jazycích podepsaný v roce 2003, kterýustanovuje poskytování veřejných služeb v irském jazyce. Kancelář Coimisinéir Teanga byla vytvořena pro kontrolu poskytování veřejnosti služby v irském jazyce a zajištění kvality veřejných služeb v irském jazyce [3].

Programy podpory irského jazyka poskytují finanční podporu organizacím, které podporují rozvoj irského jazyka. Finanční prostředky jsou přiděleny na výstavbu a organizaci irských jazykových center.

V prosinci 2010 byla přijata dvacetiletá strategie pro irský jazyk 2010–2030, jež poskytuje podporu všem organizacím propagujícím irštinu jako hlavní jazyk rodiny a komunikace v Gaeltachtu. Jedním z hlavních rysů strategie je pokus o vytvoření jazykového plánu společně s Údarás na Gaeltachta a Foras na Gaeilge [1].

Snahou dvacetileté strategie pro irský jazyk je zvýšit počet lidí kteří mluví irsky o 2 miliony do roku 2030. Rovněž se vyvíjejí opatření k poskytování veřejných služeb v irském jazyce a k používání irského jazyka v masmédiích, zejména v televizi, rozhlase a tištěných publikacích.

V roce 2018 byl vytvořen pětiletý akční plán 2018–2022, jehož cílem je implementovat dvacetiletou strategii pro irský jazyk. Plán odráží potřebu úzké spolupráce mezi vládou, odbory a společenstvím na zachování a rozvoj irského jazyka. Ve Dvacetileté strategii pro irský jazyk existuje devět hlavních směrů oživení činnosti: Vzdělávání, Gaeltacht, Jazyk – převodovka rodiny – rané intervence, Správa, Služby a společenství, Média a technologie, Slovníky, Legislativa a Stav hospodářského života, průřezových Iniciativ [1].

Irsko je řádným členem sítě na podporu jazykové rozmanitosti (NPLD). Jedná se o evropském systému speciální jazykové politiky, který spolupracuje s firmou Foras na Gaeilge na projektu popularizace irského jazyka [4].

Síť na podporu jazykové rozmanitosti na evropské úrovni podporuje rozvoj jazyků, chrání méně používané evropské jazyky. Otázka jazykové rovnosti těchto jazyků je odhalena tímto systémem na evropské a mezinárodní úrovni. Můžeme konstatovat, že stát plně podporuje obnovu irského jazyka a vytváří potřebný právní rámec, poskytuje organizační a finanční podporu pro všechny zúčastněné v procesu oživení jazyka.

Bibliografie

  1. „Akční plán. 20letá strategie pro irský jazyk 2010–2030“, Heritage and the Gaeltacht, vydané ministerstvem kultury, 2018, https://www.chg.gov.ie/app/uploads/2019 / 04 /action-plan-1-2018-2022-1.pdf, (zpřístupněno 5. října 2020).
  2. „Budování míru v myslích mužů a žen. Oficiální zahajovací akce Mezinárodního roku domorodých jazyků 2019“, UNESCO, https://en.unesco.org/events/official-launch-event-2019-international- year-indigenous-languages, (zpřístupněno 5. října 2020).
  3. „Official Languages Act 2003“, GUIDEBOOK, https://www.chg.gov.ie/app/uploads/2015/07/Guidebook-Oifig-an-Choimisineara-Teanga-Version4.pdf, (přístup k 15. říjnu, 2020).
  4. „Zdroje o jazykové rozmanitosti v Evropě“, Síť na podporu jazykové rozmanitosti (NPLD), https://www.npld.eu/resources-on-linguistic-diversity-in-europe (přístup k 9. říjnu 2020).
Полный архив сборников научных конференций и журналов.

Уважаемые авторы! Кроме избранных статей в разделе "Избранные публикации" Вы можете ознакомиться с полным архивом публикаций в формате PDF за предыдущие годы.

Перейти к архиву

Издательские услуги

Научно-издательский центр «Социосфера» приглашает к сотрудничеству всех желающих подготовить и издать книги и брошюры любого вида

Издать книгу

Издательские услуги

СРОЧНОЕ ИЗДАНИЕ МОНОГРАФИЙ И ДРУГИХ КНИГ ОТ 1 ЭКЗЕМПЛЯРА

Расcчитать примерную стоимость

Издательские услуги

Издать книгу - несложно!

Издать книгу в Чехии